عجایب غرب

12 روز از لس آنجلس به سان فرانسیسکو

روز اول :لس آنجلس:از زمان فراغت جهت استراحت لذت خواهید داشت.

روز دوم:لس آنجلس. اولین روز را با گشت سیاحتی در پایتخت سحر انگیز جهان آغاز می کنیدو از جمله از هالیوود و تئاتر مشهور چینی تی سی ال بازدید خواهید کرد.باقیمانده روز فراغت